Wyszukiwarka rezolucji
Numer Tytuł Data uchwalenia
44/LXII/12 Rezolucja Nr 44/LXII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 532 z późn. zm.) w zakresie umożliwienia otrzymania dotacji z budżetu państwa przez gminę, której rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego określonym imiennie repatriantom i do zawarcia, na czas nieokreślony, umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego 2012-12-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

 


Powrót