Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/753/12 UCHWAŁA NR LIV/753/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/524/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012. 2012-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XL/524/12 UCHWAŁA NR XL/524/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012. 2012-03-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót