Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIV/318/11 UCHWAŁA NR XXIV/318/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.<<>>Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z wyjątkiem § 1 punkt 3, który wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2011 r. 2011-09-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIII/1769/17 UCHWAŁA NR LXXIII/1769/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat. 2017-05-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/229/11 UCHWAŁA NR XXI/229/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 11.08.2011 r. (nr WN.II.4131-1-57-11) stwierdzające nieważność uchwały w części tj. w zakresie § 3 ust. 9 uchwały. 2011-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót