Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/812/09 UCHWAŁA NR LXIII/812/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 2009-01-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
IX/77/11 UCHWAŁA NR IX/77/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 2011-03-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXI/407/07 UCHWAŁA NR XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. >>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 3 ust. 2 2007-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót