Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/1185/06 UCHWAŁA NR CXIV/1185/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pn.: Balet Dworski ''Cracovia Danza'' 2006-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LII/682/12 UCHWAŁA NR LII/682/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 13.08.2012 r. (nr WN.II.4131-1-19.2012) stwierdzające nieważność uchwały w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, tj. w zakresie słów: ''i środowisk związanych z realizacją celów statutowych Teatru''. 14.08.2012 r. Wojewoda Małopolski dokonał sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia, tj. w miejsce wskazania: ''uchwały nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r.'' winno być: ''uchwała nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.'' 2012-07-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LII/680/12 UCHWAŁA NR LII/680/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie dostosowania aktów o utworzeniu instytucji kultury pn.: Teatr Lalki, Maski i Aktora ''Groteska'', Teatr ''Bagatela'' im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego, Teatr Ludowy, Capella Cracoviensis, Orkiestra Stołecznego - Królewskiego Miasta Krakowa ''Sinfonietta Cracovia'', Teatr KTO, Teatr ''Łaźnia Nowa'' oraz Balet Dworski ''Cracovia Danza'', do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2012-07-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót