Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/581/04 UCHWAŁA NR LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w części § 6 uchwały w zakresie słów: ''stanowi wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń i''
2004-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIV/1419/17 UCHWAŁA NR LXIV/1419/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/581/04 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych. 2017-02-15

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVII/352/07 UCHWAŁA NR XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych 2007-11-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót