Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/534/04 UCHWAŁA NR LV/534/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie. 2004-09-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVI/558/08 UCHWAŁA NR XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie. 2008-06-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/1063/06 UCHWAŁA NR CV/1063/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/534/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie. 2006-03-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót