Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVIII/464/04 UCHWAŁA NR XLVIII/464/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/883/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowopłaszowskiej jako inwestycji celu publicznego oraz uchylenia uchwały Nr XXV/242/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1995 r. i uchylenia uchwały Nr LV/434/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr CXIX/1104/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru uwalnianego z rezerwy pod przebieg korytarza komunikacyjnego trasy Tramwaju Szybkiego i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Wielickiej. 2004-05-26

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1250/06 UCHWAŁA NR CXVIII/1250/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowopłaszowskiej 2006-10-11

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1104/02 UCHWAŁA NR CXIX/1104/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru uwalnianego z rezerwy pod przebieg korytarza komunikacyjnego trasy Tramwaju Szybkiego i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Wielickiej. 2002-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIV/883/01 UCHWAŁA NR XCIV/883/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowopłaszowskiej jako inwestycji celu publicznego oraz uchylenia uchwały Nr XXV/242/95 Rada Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1995 r. i uchylenia uchwały Nr LV/434/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000r. 2001-12-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/434/00 UCHWAŁA NR LV/434/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dotyczącej przebiegu Trasy Nowopłaszowskiej na odcinku od ul. Wielickiej do granicy sporządzanego planu miejscowego dla obszaru Płaszów – Lipska. 2000-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXV/242/95 UCHWAŁA NR XXV/242/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Płaszów. 1995-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót