Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/63/03 UCHWAŁA NR VII/63/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2003-02-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/144/07 UCHWAŁA NR XII/144/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2007-04-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/404/04 UCHWAŁA NR XLIV/404/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w zakresie § 5 uchwały dot. publikacji uchwały.
2004-04-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLI/391/04 UCHWAŁA NR XLI/391/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej. 2004-03-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXV/311/04 UCHWAŁA NR XXXV/311/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej 2004-01-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/223/03 UCHWAŁA NR XXIII/223/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zasad na podstawie których przysługują Radnym Miasta Krakowa diety za udział w pracach Rady Miasta Krakowa i jej organów.>>>UWAGA>>>Wniosek Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie nieważności uchwały. Wyrok WSA II SA/Kr 2603/03 z 27.01.2004 r. oddalający skargę Wojewody Skarga kasacyjna Wojewody Małopolskiego. Wyrok NSA z 26.10.2004 r. (Sygn. akt. OSK/763/04) oddalający skargę kasacyjną Wojewody Małopolskiego) 2003-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXII/203/03 UCHWAŁA NR XXII/203/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej. 2003-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/1044/02 UCHWAŁA Nr CXI/1044/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr CV/994/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-05-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/1034/02 UCHWAŁA NR CIX/1034/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-04-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/994/02 UCHWAŁA NR CV/994/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-03-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/959/02 UCHWAŁA NR C/959/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-02-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIX/833/01 UCHWAŁA NR LXXXIX/833/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2001-10-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/753/01 UCHWAŁA NR LXXXIII/753/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2001-07-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVII/272/99 UCHWAŁA NR XXXVII/272/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 1999-12-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/167/99 UCHWAŁA NR XXIII/167/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 1999-06-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XV/123/99 UCHWAŁA NR XV/123/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 1999-04-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
V/55/98 UCHWAŁA NR V/55/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 1998-12-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót