Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXIII/1157/02, UCHWAŁA NR CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I- XVIII Miasta Krakowa. 2002-10-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1600/10 UCHWAŁA NR CXV/1600/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r (tekst jednolity uchwała Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 03.12.2010 r. (nr WN.II.0911-127-10) stwierdzające nieważność uchwały w całości. 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1053/02 UCHWAŁA NR CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. UWAGA: Sprostowanie do uchwały Nr CXV/1053/03 RMK z dnia 12 czerwca 2002 r. - w § 37 ust. 2 załącznika Nr 3 do uchwały. 2002-06-12

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXII/1002/98 UCHWAŁA NR CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie interpretacji oraz zmiany uchwały o organizacji i zakresie działania dzielnic. 1998-03-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVI/912/97 UCHWAŁA NR XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. 1997-11-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXII/787/97 UCHWAŁA NR LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. 1997-05-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVII/660/96 UCHWAŁA NR LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. 1996-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót