Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXX/1130/02 UCHWAŁA NR CXX/1130/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaproszenia w 2002 r., w celu osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie Krakowa czterdziestu Polaków z Kazachstanu. 2002-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/176/11 UCHWAŁA NR XVI/176/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa. 2011-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLI/385/04 UCHWAŁA NR XLI/385/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXX/1130/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaproszenia w 2002 r. w celu osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie Krakowa czterdziestu Polaków z Kazachstanu. 2004-03-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/1018/02 UCHWAŁA NR CVII/1018/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zaproszenia w 2002 roku w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa czterech rodzin polskich z Kazachstanu. 2002-04-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXII/716/01 UCHWAŁA NR LXXXII/716/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/401/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zaproszenia w 2000 roku w celu osiedlenia 2001-07-04

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXI/505/00 UCHWAŁA NR LXI/505/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/189/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie zaproszenia w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa rodzin polskich z Kazachstanu 2000-09-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LI/401/00 UCHWAŁA NR LI/401/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zaproszenia w 2000 roku w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa co najmniej pięciu rodzin polskich z Kazachstanu. 2000-05-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVI/189/99 UCHWAŁA NR XXVI/189/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie zaproszenia w celu osiedlenia na terenie Miasta Krakowa rodzin polskich z Kazachstanu 1999-07-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót