Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1114/02 UCHWAŁA NR CXIX/1114/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących. 2002-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/982/05 UCHWAŁA NR XCVIII/982/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących. >>>UWAGA>>>Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały. 2005-12-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIII/273/03 UCHWAŁA NR XXXIII/273/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIX/1114/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących zmienionej uchwałą Nr XIII/96/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIX/1114/02 z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących. 2003-12-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIII/96/03 UCHWAŁA NR XIII/96/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIX/1114/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących. 2003-04-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXII/604/96 UCHWAŁA NR LXII/604/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 1996 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących. 1996-10-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót