Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1088/02 UCHWAŁA NR CXVIII/1088/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Krakowa 2002-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/1061/06 UCHWAŁA NR CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010''. 2006-03-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVIII/462/04 UCHWAŁA NR XLVIII/462/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXVIII/1088/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Krakowa. 2004-05-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXII/190/03 UCHWAŁA NR XXII/190/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa.>>>UWAGA<<< Wyrok WSA z 13.02.2007 r. stwierdzający nieważność §§ 1, 3, 8 i 10 uchwały
>>>UWAGA<<<
Wyrok NSA z 21.09.2007 r. uchylający wyrok WSA i przekazujący sprawę WSA w Krakowie do ponownego rozpatrzenia Wyrok WSA z 05.03.2008 r. oddalający skargę (złożona skarga kasacyjna) uchylona uchwałami: Nr XLVI/568/08 z 11.06.2008 r. (uchylone §§ 1-9 i 11 ), Nr L/654/08 z 10.09.2008 r. (uchylone § 10)
2003-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXX/1126/02 UCHWAŁA NR CXX/1126/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krakowa do Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestycja". 2002-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/668/01 UCHWAŁA NR LXXVII/668/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/147/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 roku w sprawie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego. 2001-05-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/568/00 UCHWAŁA NR LXVIII/568/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/301/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego. 2000-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/548/00 UCHWAŁA NR LXVI/548/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/205/95 Rady Miasta Krakowa z 16 maja 1995 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za lokale socjalne zmienioną uchwałą Nr XII/98/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. 2000-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLI/301/99 UCHWAŁA NR XLI/301/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego. 1999-12-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/147/99 UCHWAŁA NR XXI/147/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego. 1999-05-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/111/99 UCHWAŁA NR XIV/111/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie pozyskiwania mieszkań. 1999-03-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/98/99 UCHWAŁA NR XII/98/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/205/95 Rady Miasta Krakowa z 16 maja 1995 w sprawie określenia wysokości czynszu za lokale socjalne. 1999-03-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIX/205/95 UCHWAŁA NR XIX/205/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za lokale socjalne. 1995-05-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót