Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1086/02 UCHWAŁA NR CXVIII/1086/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta Krakowa na obwody do głosowania w wyborach do Rady Miasta Krakowa w 2002 r. 2002-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1197/06 UCHWAŁA NR CXV/1197/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie podziału miasta Krakowa na stałe obwody do głosowania w wyborach do Rady Miasta Krakowa i w wyborach na Prezydenta Miasta Krakowa w 2006 r. 2006-08-30

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/416/04 UCHWAŁA NR XLIV/416/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXVIII/1086/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na obwody do głosowania w wyborach do Rady Miasta Krakowa w 2002 r. oraz w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. 2004-04-14

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIII/95/03 UCHWAŁA NR XIII/95/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXVIII/1086/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na obwody do głosowania w wyborach do Rady Miasta Krakowa w 2002 r. oraz utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich w referendum ogólnokrajowym w 2003 r. 2003-04-23

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót