Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1060/02 UCHWAŁA NR CXV/1060/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Kraków - Wschód. 2002-06-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLI/501/08 UCHWAŁA NR XLI/501/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: ''Osiedla Lubocza'', ''Osiedla Wadów'', ''Osiedla Kościelniki'', ''Strefy południowej'', ?Huty im. T. Sendzimira i terenów bezpośrednio przyległych''. 2008-04-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIV/310/07 UCHWAŁA NR XXIV/310/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowohuckiej jako inwestycji celu publicznego 2007-10-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1206/06 UCHWAŁA NR CXV/1206/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wyciąże'' oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wyciąże. 2006-08-30

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVIII/465/04 UCHWAŁA NR XLVIII/465/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Branice? oraz zmiany uchwały Nr CXV/1060/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Kraków ? Wschód i zmiany uchwały Nr CXXIII/1152/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowohuckiej jako inwestycji celu publicznego oraz uchylenia uchwały Nr CVII/701/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1994 r. i zmiany uchwały Nr CXV/1060/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. oraz odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i Parku Technologicznego (PT). 2004-05-26

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXIII/1152/02 UCHWAŁA NR CXXIII/1152/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowohuckiej jako inwestycji celu publicznego oraz uchylenia uchwały Nr CVII/701/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1994 r. i zmiany uchwały Nr CXV/1060/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. 2002-10-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/701/94 UCHWAŁA NR CVII/701/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie opracowania projektu aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego. 1994-02-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót