Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/950/02 UCHWAŁA NR C/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. 2002-02-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XV/99/03 UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. 2003-05-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXX/1131/02 UCHWAŁA NR CXX/1131/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krakowa położonej przy ul. Fatimskiej 8 - w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej na os. Handlowym. 2002-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIII/236/99 UCHWAŁA NR XXXIII/236/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie w sprawie zasad znoszenia współwłasności Gminy Kraków w niezabudowanych nieruchomościach . 1999-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXII/1090/98 UCHWAŁA NR CXXII/1090/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr X/108/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Miasta Krakowa 1998-06-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXI/599/96 UCHWAŁA NR LXI/599/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 października 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. 1996-10-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/283/95 UCHWAŁA NR XXX/283/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 1995 r. w sprawie wniosku Wojewody Krakowskiego o zmianę § 6 ust.1 pkt 4 oraz § 7 ust. 3 uchwały Nr XV/185?95 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1995 r. zmieniającej uchwałę Nr X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Miasta Krakowa. 1995-09-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XV/185/95 UCHWAŁA NR XV/185/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1995 r. zmieniająca uchwałę Nr X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Miasta Krakowa. 1995-04-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
X/108/94 UCHWAŁA NR X/108/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Miasta Krakowa. 1994-12-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/649/93 UCHWAŁA NR XCIX/649/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/640/93 z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie uporządkowania zabudowy gruntów Gminy Miasta Krakowa obiektami oraz urządzeniami handlowymi i usługowymi. 1993-12-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIV/640/93 UCHWAŁA NR XCIV/640/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie uporządkowania zabudowy gruntów Gminy Miasta Krakowa obiektami oraz urządzeniami handlowymi i usługowymi. 1993-11-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/564/93 UCHWAŁA NR LXXXVI/564/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków. 1993-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/539/93 UCHWAŁA NR LXXXII/539/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1993 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych. 1993-05-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIX/413/92 UCHWAŁA NR LIX/413/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 września 1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Gminy Kraków. 1992-09-04

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/371/92 UCHWAŁA NR LIV/371/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia udziału we współwłasności nieruchomości Gminy Kraków. 1992-06-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LI/350/92 UCHWAŁA NR LI/350/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 1992 r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Kraków. 1992-05-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/294/92 UCHWAŁA NR XLII/294/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży budynków stanowiących w całości lokale użytkowe. 1992-01-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/289/92 UCHWAŁA NR XLII/289/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie sprzedaży budynków stanowiących w całości lokale użytkowe 1992-01-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/288/92 UCHWAŁA NR XLII/288/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1992 r. w sprawie zbywania udziału we współwłasności nieruchomości gminy Kraków 1992-01-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXI/225/91 UCHWAŁA NR XXXIII/225/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste działek uzupełniających stanowiących własność Gminy Kraków. 1991-10-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVI/184/91 UCHWAŁA NR XXVII/184/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. 1991-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót