Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVII/919/02 UCHWAŁA NR XCVII/919/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian i jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. 2002-01-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIII/931/05 UCHWAŁA NR XCIII/931/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność § 3. 2005-11-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/873/97 UCHWAŁA NR XC/873/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/460/96 Rady Miasta Krakowa i przyjęcia Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. 1997-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót