Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXII/706/01 UCHWAŁA NR LXXXII/706/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2001 r. o zmianie uchwały Nr C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Krakowie przy ul. Chłopskiej 7a. 2001-07-04

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIII/930/05 UCHWAŁA NR XCIII/930/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutów publicznym placówkom opiekuńczo - wychowawczym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.>>>UWAGA>>>z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 1 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 2005-11-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
C/928/97 UCHWAŁA NR C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Krakowie przy ul. Chłopskiej 7a. 1997-12-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót