Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVI/910/01 UCHWAŁA NR XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Uwaga : Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w całości (PR II 911/19/2002 z 1.02.2002) 2001-12-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CII/968/02 UCHWAŁA NR CII/968/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie skierowania skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2002-02-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LII/410/00 UCHWAŁA NR LII/410/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru i kwalifikacji wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych. 2000-05-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/758/94 UCHWAŁA NR CXIII/758/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie polityki rozwoju przestrzennego i ochrony środowiska Miasta Krakowa. 1994-05-20

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót