Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/734/01 UCHWAŁA NR LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne. 2001-07-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/1057/09 UCHWAŁA NR LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.>>>UWAGA>>>Uchwała Nr KI-411/226/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14.10.2009 r. (KI-43-046/178/09) Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały w części obejmującej postanowienia złącznika do uchwały. 2009-09-09

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LX/786/08 UCHWAŁA NR LX/786/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu, realizowane w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne (z późn. zm.) 2008-12-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/286/07 UCHWAŁA NR XXIII/286/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu, realizowane w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne (z późn. zm.). 2007-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVIII/566/04 UCHWAŁA NR LVIII/566/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu, realizowane w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/342/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 04 lutego 2004 roku i uchwałą Nr XLVIII/473/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 roku. 2004-09-22

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVIII/473/04 UCHWAŁA NR XLVIII/473/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/342/04 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu, realizowane w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne. 2004-05-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVII/342/04 UCHWAŁA Nr XXXVII/342/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu, realizowane w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne. 2004-02-04

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/243/99 UCHWAŁA NR XXXIV/243/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. 1999-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/242/99 UCHWAŁA NR XXXIV/242/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. 1999-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót