Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXI/689/01 UCHWAŁA NR LXXXI/689/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego (aportu) do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Miasta Kraków pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w jej posiadaniu. 2001-06-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVII/350/07 UCHWAŁA NR XXVII/350/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/689/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego (aportu) do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Miasta Kraków pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w jej posiadaniu 2007-11-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót