Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/556/00 UCHWAŁA NR LXVI/556/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LX/491/00 z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Mieście Krakowie dodatków do wynagrodzeń i nagród. 2000-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIII/720/05 UCHWAŁA NR LXXIII/720/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność § 15 ust. 2 załącznika do uchwały.
2005-03-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LX/491/00 UCHWAŁA NR LX/491/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Mieście Krakowie dodatków do wynagrodzeń i nagród 2000-09-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót