Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVII/263/99 UCHWAŁA NR XXXVII/263/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno-ściekowej w latach 2000 – 2009. 1999-12-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIII/274/03 UCHWAŁA NR XXXIII/274/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2003 ? 2012?. 2003-12-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/567/00 UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno - ściekowej w latach 2001-2010. 2000-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/409/96 UCHWAŁA NR XLIV/409/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 1996 r. 1/ w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/95 Rady Miasta Krakowa z 24 stycznia 1995 r. w sprawie polityki inwestycyjnej oraz ustalenia taryfy wodno-ściekowej w latach 1995 - 2004 2/ w sprawie akceptacji cen za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPWiK S.A. 1996-03-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/127/95 UCHWAŁA NR XII/127/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie polityki inwestycyjnej oraz ustalenia taryfy wodno ściekowej w latach 1995-2004. 1995-01-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót