Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/58/94 UCHWAŁA NR VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. <<>>Wyrok NSA Sygn. akt SA/Kr 1284/95 z 14.11.1995 r. stwierdzający nieważność uchwały w części dot. obszaru między ul. Chełmońskiego, Stachiewicza, Radzikowskiego, Murarską w Krakowie oznacz. na rysunku planu symbolem M-3; utrata ważności 01.01.2003 r. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 1994-11-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/1003/06 UCHWAŁA NR XCIX/1003/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice. >>>UWAGA>>>Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził I. nieważność uchwały w całości, II. określił, że uchwała nie może być wykonywana 2006-01-11

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIII/932/05 UCHWAŁA NR XCIII/932/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice-Zachód w Krakowie.>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nie powoduje nieważności uchwały - usunięcie zapisów § 3 ust. 1, pkt 18. 2005-11-09

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXV/303/04 UCHWAŁA NR XXXV/303/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator. 2004-01-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIV/225/03 UCHWAŁA NR XXIV/225/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stojałowskiego w Krakowie. 2003-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1134/02 UCHWAŁA NR CXXI/1134/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego" i obszaru "Kliny - Zachód" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kliny. 2002-09-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1095/02 UCHWAŁA NR CXVIII/1095/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru przy ulicy Szczegów. 2002-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/987/02 UCHWAŁA NR CV/987/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2002-03-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/923/02 UCHWAŁA NR XCVIII/923/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru Witkowice - Głogowa. 2002-01-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/843/01 UCHWAŁA NR XC/843/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Stojałowskiego obszaru " Osiedle Cechowa" obszaru " GPZ - Kurdwanów" obszaru " Kurdwanów - Park Osiedlowy" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kurdwanów. 2001-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/814/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/814/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Armii Krajowej. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/813/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/813/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie Wrocławska - Racławicka - Łokietka. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/812/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/812/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Tynieckiej. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/811/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/811/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/809/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/809/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru położonego przy ul. Borsuczej oznaczonego symbolem ZP 101. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/808/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/808/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Witkowickiej. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/800/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/800/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru przy ul. Podgórki Tynieckie. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/799/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/799/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieńczyce - Plac Targowy. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXV/773/01 UCHWAŁA NR LXXXV/773/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze RP-10 Skotniki. 2001-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXV/772/01 UCHWAŁA NR LXXXV/772/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze RP-2 Wola Justowska. 2001-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVI/787/01 UCHWAŁA NR LXXXVI/787/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w obszarze przy ulicy Petöfiego. 2001-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/574/00 UCHWAŁA NR LXVIII/574/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w obszarze przy ul. Szczegów. 2000-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/561/00 UCHWAŁA NR LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2000-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/461/00 UCHWAŁA NR LVII/461/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru "Ujście Wilgi". 2000-07-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/460/00 UCHWAŁA NR LVII/460/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru Czyżyny-Pas Startowy. 2000-07-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1092/98 UCHWAŁA NR CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie ustaleń dotyczących Obszarów Urządzeń Komunikacyjnych (KU) UWAGA traci moc w granicach obszaru ?III Kampus UJ- Zachód? (uchwała Nr LXXXIII/816/05 z 22.06.2005 r.) traci moc w granicach obszaru ?Opatkowice Wchód? (uchwała CIII/1040/06 z 01.02.2006 r.) traci moc w granicach obszaru rejonu ul. Pachońskiego (uchwała Nr VII/83/07 z 28.02.2007 r.) 1998-06-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/523/93 UCHWAŁA NR LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 1993-04-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót