Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/443/00 UCHWAŁA NR LV/443/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 73 prowadzącego oddziały przysposabiające do pracy założenia Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych oraz utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w skład którego wejdą ww. szkoły oraz Technikum Kolejowe z siedzibą przy ul. Ułanów 3 w Krakowie. 2000-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 


Powrót