Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/442/00 UCHWAŁA NR LV/442/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie nadania w statutu dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie. 2000-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIV/1108/09 UCHWAŁA NR LXXXIV/1108/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oraz zatwierdzenia zmian w Statucie tej jednostki. 2009-11-04

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LII/665/08 UCHWAŁA NR LII/665/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 2008-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/1012/06 UCHWAŁA NR C/1012/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/459/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. 2006-01-25

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXV/867/05 UCHWAŁA NR LXXXV/867/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/459/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. 2005-08-31

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVIII/459/04 UCHWAŁA NR XLVIII/459/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 2004-05-26

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIV/231/03 UCHWAŁA NR XXIV/231/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/442//00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. 2003-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót