Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/441/00 UCHWAŁA NR LV/441/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXVI/745/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w których znajduje się jeden lokal. 2000-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXV/745/97 UCHWAŁA NR LXXVI/745/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi w których znajduje się jeden lokal. 1997-04-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót