Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/437/00 UCHWAŁA NR LV/437/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XIX/154/03 UCHWAŁA NR XIX/154/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2003-06-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/718/01 UCHWAŁA NR LXXXIII/718/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/437/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-07-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XVII/131/99 UCHWAŁA NR XVII/131/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Powszechnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na terenie Gminy Miasta Krakowa. 1999-04-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót