Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LII/413/00 UCHWAŁA NR LII/413/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmiany statutów Domów Pomocy Społecznej działających w mieście na prawach powiatu Kraków. 2000-05-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/580/04 UCHWAŁA NR LXIII/580/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2004-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/961/02 UCHWAŁA NR C/961/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/812/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Tynieckiej. 2002-02-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/960/02 UCHWAŁA NR C/960/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/413/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmiany statutów Domów Pomocy Społecznej działających w mieście na prawach powiatu Kraków. 2002-02-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XIII/106/99 UCHWAŁA NR XIII/106/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa. 1999-03-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót