Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LII/410/00 UCHWAŁA NR LII/410/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru i kwalifikacji wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych. 2000-05-31

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/87/03 UCHWAŁA NR XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2003-04-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVI/910/01 UCHWAŁA NR XCVI/910/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Uwaga : Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność uchwały w całości (PR II 911/19/2002 z 1.02.2002) 2001-12-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót