Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/657/96 UCHWAŁA NR LXVII/657/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie akceptacji cen za:- wodę i ścieki - energię cieplną - składowanie odpadów komunalnych. 1996-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/60/98 UCHWAŁA NR VI/60/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych cen za energię cieplną oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych. 1998-12-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIV/953/98 UCHWAŁA NR CIV/953/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz cen za energię cieplną i składowanie odpadów komunalnych. 1998-01-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/409/96 UCHWAŁA NR XLIV/409/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 1996 r. 1/ w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/95 Rady Miasta Krakowa z 24 stycznia 1995 r. w sprawie polityki inwestycyjnej oraz ustalenia taryfy wodno-ściekowej w latach 1995 - 2004 2/ w sprawie akceptacji cen za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPWiK S.A. 1996-03-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXV/365/95 UCHWAŁA NR XXXVIII/365/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie cen za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku odpadów komunalnych "Barycz". 1995-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXV/336/95 UCHWAŁA NR XXXV/336/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie cen energii cieplnej dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie. 1995-11-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/127/95 UCHWAŁA NR XII/127/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie polityki inwestycyjnej oraz ustalenia taryfy wodno ściekowej w latach 1995-2004. 1995-01-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót