Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/537/96 UCHWAŁA NR LVII/537/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 1996 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego os. Przegorzały. 1996-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
L/648/08 UCHWAŁA NR L/648/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: ''Przegorzały'', ''Piastowska-Focha'', ''Obszaru Koncentracji Usług Kraków Opatkowice-Sidzina'', ''ul. L. Benedyktowicza'', ''ul. Wodociągowej'', ''ul. Srebrnych Orłów, Wawelskiej i Gen. F. Kleeberga'', ''Koletek-Sukiennicza-Dietla'', ''Batowice-Zachód', ''Kliny - Gadomskiego'', ''Kliny - Zachód'' oraz odstąpienia od sporządzania innych zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2008-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXI/492/00 UCHWAŁA NR LXI/492/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. L. Benedyktowicza i obszaru w rejonie ul. Wodociągowej oraz uchylenia uchwały Nr LVII/538/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 1996 roku. 2000-09-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/1025/98 UCHWAŁA NR CXIV/1025/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej. 1998-04-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/927/97 UCHWAŁA NR XCIX/927/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 1997 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/537/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego os. Przegorzały. 1997-12-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/538/96 UCHWAŁA NR LVII/538/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Księcia Józefa i ul. Wodociągowej. 1996-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/538/96 UCHWAŁA NR LVII/538/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Księcia Józefa i ul. Wodociągowej. 1996-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót