Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVI/529/96 UCHWAŁA NR LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 1996-07-17

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVIII/239/03 UCHWAŁA NR XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków. >>>UWAGA>>>Wyrok WSA z 25.09.2007 r. stwierdzający nieważność § 15 pkt 1 zaskarżonej uchwały i określa, że przepis ten nie może być wykonany 2003-10-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/962/02 UCHWAŁA NR C/962/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uregulowania tytułów prawnych mieszkańcom 28 lokali w budynku przy Os. Zielonym 3 w Krakowie, stanowiącym własność Miasta Krakowa. 2002-02-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXV/541/00 UCHWAŁA NR LXV/541/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2000-11-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/454/00 UCHWAŁA NR LVII/454/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci dofinansowania do opłat mieszkaniowych. 2000-07-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/160/99 UCHWAŁA NR XXIII/160/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie pilotażowego lokalnego programu pomocy społecznej w postaci dofinansowania do opłat mieszkaniowych. 1999-06-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXII/1089/98 UCHWAŁA NR CXXII/1089/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa Nr 12 poz. 97 z dnia 12 sierpnia 1996 r.). 1998-06-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXV/241/95 UCHWAŁA NR XXV/241/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1995 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/120/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 1995 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 1995-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XI/120/95 UCHWAŁA NR XI/120/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 stycznia 1995 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 1995-01-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót