Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIII/327/00 UCHWAŁA NR XLIII/327/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/62/98 z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej. 2000-01-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXV/307/04 UCHWAŁA NR XXXV/307/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krakowa (stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/101/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krakowa). >>>UWAGA<<< Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 1 pkt 6 i § 5 uchwały 2004-01-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/62/98 UCHWAŁA NR VI/62/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej.<<>>WSA w Krakowie wyrokiem z 16.04.2010 r. (Sygn. akt II SA/Kr 188/10) w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie: I. stwierdził nieważność § 1 ust. 2, § 2, § 3, § 4, § 6 i § 7 uchwały II. w pozostałym zakresie skargę oddalił Wyrok NSA z 4 listopada 2010 r. (Sygn. akt II OSK 1783/10) oddalający skargę kasacyjną gminy na wyrok WSA z 16.04.2010. Wyrok WSA z 16.04.2010 r. jest prawomocny 1998-12-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21