Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVI/352/00 UCHWAŁA NR XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa 2000-03-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/582/04 UCHWAŁA NR LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w części § 2 uchwały w zakresie słów: ''stanowi wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń i'' oraz w zakresie § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika.
>>>UWAGA<<<
Skarga do WSA na rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwała NR LXVII/629/04 z 15.12.2004 r. Wyrok WSA z 27.09.2005 r. oddalający skargę
>>>UWAGA<<<
NSA wyrokiem uwzględniając w części skargę kasacyjną uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej skargę na stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2 pkt 3 załącznika oraz uchylił w tym zakresie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego,a w pozostałym zakresie skargę kasacyjną oddalił
2004-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVIII/673/01 UCHWAŁA NR LXXVIII/673/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/526/00 UCHWAŁA NR LXIII/526/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Krakowa i uchwały Nr XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2000-10-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XIX/132/91 UCHWAŁA NR XIX/132/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 1991 r. w sprawie herbu i barw Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 1991-03-15

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:42:55
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-11-15 08:44:04
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:43:55
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 14:07:04
MATYSZKOWICZ BARTŁOMIEJ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-03-12 11:54:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja