Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XL/300/99 UCHWAŁA NR XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi 1999-12-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/404/04 UCHWAŁA NR XLIV/404/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
>>>UWAGA<<<
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w zakresie § 5 uchwały dot. publikacji uchwały.
2004-04-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/64/03 UCHWAŁA NR VII/64/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. 2003-02-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/946/02 UCHWAŁA NR XCIX/946/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr LIV/430/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. oraz uchwałą Nr LXXXVI/794/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. 2002-02-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVI/794/01 UCHWAŁA NR LXXXVI/794/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 RMK z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi zmienionej uchwałą Nr LIV/430/00 z dnia 14 czerwca 2000 r. /tekst jednolity: Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa Nr 17 poz. 50 z dnia 29 listopada 2000 r.). 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/680/01 UCHWAŁA NR LXXX/680/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie objęcia patronatu nad harcerstwem w Krakowie. 2001-06-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/430/00 UCHWAŁA NR LIV/430/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi 2000-06-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:42:55
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-11-15 08:44:04
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:43:55
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 14:07:04
MATYSZKOWICZ BARTŁOMIEJ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-03-12 11:54:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja