Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/159/99 UCHWAŁA NR XXIII/159/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/840/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach i w poszczególnych nieruchomościach. 1999-06-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/415/04 UCHWAŁA NR XLIV/415/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach i w poszczególnych nieruchomościach 2004-04-14

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/840/97 UCHWAŁA NR LXXXVII/840/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach i w poszczególnych nieruchomościach. 1997-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót