Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVI/189/91 UCHWAŁA NR XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1991-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VIII/69/11 UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 24.03.2011 r. nr WN.II.4131-1-11-11 stwierdzające nieważność w części, tj. w zakresie: 1/ części tytułu uchwały tj. słów: ''oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych'', 2/ § 1 ust. 3 uchwały, 3/ § 7 uchwały, 4/ § 8 ust. 2 uchwały, 5/ § 9 uchwały, 6/ § 10 ust. 2 uchwały w zakresie słów: ''przekopanie może nastąpić po upływie 2 miesięcy od daty wysłania zawiadomienia oraz umieszczenia informacji na grobie'', 7/ § 11 ust. 10 uchwały, 8/ Załączników nr 1, 2, 3 do uchwały. 2011-02-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/639/08 UCHWAŁA NR L/639/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych /tekst jednolity: Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa z 1999 r., Nr 2, poz. 4/. 2008-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/64/98 UCHWAŁA NR VI/64/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1998-12-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CI/942/97 UCHWAŁA NR CI/942/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1997-12-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXII/606/96 UCHWAŁA NR LXII/606/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 1996 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1996-10-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
56/XLVI/96 Rezolucja Nr 56/XLVI/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 kwietnia 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w związku z wyrokiem Sądu Antymonopolowego. 1996-04-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXII/223/95 UCHWAŁA NR XXIII/223/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1995-06-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/734/94 UCHWAŁA NR CXI/734/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 1994 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1994-04-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/604/93 UCHWAŁA NR XCI/604/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1993 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/269/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 1991 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1993-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXI/269/91 UCHWAŁA NR XXXIX/269/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 1991 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. 1991-12-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót