Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
X/94/99 UCHWAŁA NR X/94/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/704/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Miasta Krakowa oraz zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1999-02-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXI/704/97 UCHWAŁA NR LXXI/704/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Miasta Krakowa oraz zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1997-02-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót