Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/60/98 UCHWAŁA NR VI/60/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych cen za energię cieplną oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych. 1998-12-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVII/264/99 UCHWAŁA NR XXXVII/264/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych. 1999-12-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CIV/953/98 UCHWAŁA NR CIV/953/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz cen za energię cieplną i składowanie odpadów komunalnych. 1998-01-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/657/96 UCHWAŁA NR LXVII/657/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie akceptacji cen za:- wodę i ścieki - energię cieplną - składowanie odpadów komunalnych. 1996-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót