Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/843/01 UCHWAŁA NR XC/843/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Stojałowskiego obszaru " Osiedle Cechowa" obszaru " GPZ - Kurdwanów" obszaru " Kurdwanów - Park Osiedlowy" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kurdwanów. 2001-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
X/86/11 UCHWAŁA NR X/86/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: - Obszar scaleń - Pylna - Olszanica - U zbiegu Sierpowej i Cichociemnych, - Otoczenie Portu Lotniczego Balice, - OKU Bronowice Wielkie - Wschód, - Osiedle Cechowa 2011-03-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/1067/06 UCHWAŁA NR CV/1067/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kurdwanów - Park Osiedlowy''. 2006-03-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVIII/466/04 UCHWAŁA NR XLVIII/466/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XC/843/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Stojałowskiego, obszaru ''Osiedle Cechowa'', obszaru ''GPZ - Kurdwanów'', obszaru ''Kurdwanów - Park Osiedlowy'' oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kurdwanów a także w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''GPZ - Kurdwanów''. 2004-05-26

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLV/422/04 UCHWAŁA NR XLV/422/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Stojałowskiego w Krakowie. 2004-04-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIV/225/03 UCHWAŁA NR XXIV/225/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stojałowskiego w Krakowie. 2003-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/561/00 UCHWAŁA NR LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2000-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1092/98 UCHWAŁA NR CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie ustaleń dotyczących Obszarów Urządzeń Komunikacyjnych (KU) UWAGA traci moc w granicach obszaru ?III Kampus UJ- Zachód? (uchwała Nr LXXXIII/816/05 z 22.06.2005 r.) traci moc w granicach obszaru ?Opatkowice Wchód? (uchwała CIII/1040/06 z 01.02.2006 r.) traci moc w granicach obszaru rejonu ul. Pachońskiego (uchwała Nr VII/83/07 z 28.02.2007 r.) 1998-06-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/58/94 UCHWAŁA NR VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. <<>>Wyrok NSA Sygn. akt SA/Kr 1284/95 z 14.11.1995 r. stwierdzający nieważność uchwały w części dot. obszaru między ul. Chełmońskiego, Stachiewicza, Radzikowskiego, Murarską w Krakowie oznacz. na rysunku planu symbolem M-3; utrata ważności 01.01.2003 r. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 1994-11-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót