Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/811/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/811/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/532/04 UCHWAŁA NR LV/532/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. 2004-09-08

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVII/441/04 UCHWAŁA NR XLVII/441/04 Rady Miasta Krakowa z dnia12 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera.
>>>UWAGA<<< Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego (PN.II.0911-134-04) z 28.06.2004 r. stwierdzające nieważność uchwały w całości.
2004-05-12

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XX/164/03 UCHWAŁA NR XX/164/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. >>>UWAGA<< 2003-07-02

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/123/03 UCHWAŁA NR XVI/123/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/811/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. 2003-05-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/561/00 UCHWAŁA NR LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2000-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1092/98 UCHWAŁA NR CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie ustaleń dotyczących Obszarów Urządzeń Komunikacyjnych (KU) UWAGA traci moc w granicach obszaru ?III Kampus UJ- Zachód? (uchwała Nr LXXXIII/816/05 z 22.06.2005 r.) traci moc w granicach obszaru ?Opatkowice Wchód? (uchwała CIII/1040/06 z 01.02.2006 r.) traci moc w granicach obszaru rejonu ul. Pachońskiego (uchwała Nr VII/83/07 z 28.02.2007 r.) 1998-06-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/58/94 UCHWAŁA NR VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. <<>>Wyrok NSA Sygn. akt SA/Kr 1284/95 z 14.11.1995 r. stwierdzający nieważność uchwały w części dot. obszaru między ul. Chełmońskiego, Stachiewicza, Radzikowskiego, Murarską w Krakowie oznacz. na rysunku planu symbolem M-3; utrata ważności 01.01.2003 r. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 1994-11-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót