Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/807/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/807/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia przeznaczenia oraz zasad zakupu i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIII/562/12 UCHWAŁA NR XLIII/562/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków. 2012-04-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót