Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/867/20 UCHWAŁA NR XXXIV/867/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 2020-01-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 


Powrót