Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CII/2670/18 UCHWAŁA NR CII/2670/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Tonie -Jurajska?. 2018-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1826/14 UCHWAŁA NR CXVI/1826/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tonie - Jurajska''. 2014-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót