Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCI/2401/17 UCHWAŁA NR XCI/2401/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Azory - rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego''. 2017-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVII/1851/14 UCHWAŁA NR CXVII/1851/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Azory - Rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego''. 2014-10-08

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót