Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXV/2116/17 UCHWAŁA NR LXXXV/2116/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki''. 2017-10-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1930/14 UCHWAŁA NR CXXI/1930/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki''. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót