Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/1926/17 UCHWAŁA NR LXXVII/1926/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów'', oznaczonej numerem 5 (w zakresie pkt nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów''. 2017-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1880/14 UCHWAŁA NR CXIX/1880/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów''. 2014-10-22

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót