Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXV/1888/17 UCHWAŁA NR LXXV/1888/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny'', oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktów nr 1c, 1e) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3181/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny''. 2017-06-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVII/856/16 UCHWAŁA NR XLVII/856/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skład Solny''. 2016-06-08

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót