Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXII/1351/17 UCHWAŁA NR LXII/1351/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Podłużnej i Pylnej''. 2017-01-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/120/19 UCHWAŁA NR VII/120/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Podłużnej i Pylnej''. 2019-02-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/113/19 UCHWAŁA NR VI/113/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Podłużnej i Pylnej''. 2019-01-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót